การทำความสะอาดฟันกับ เครื่อง Airflow

ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ รอยยิ้มดูสดใส

ทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพฟันก่อนเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาโดยรวมทั้งหมด จากนั้นจึงจะทำความสะอาดคราบต่างๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวฟันและภายในช่องปากด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษามากที่สุด

 

การขูดหินปูน เป็นการขจัดคราบหินปูน หินน้ำลายที่เกาะอยู่บริเวณตัวฟันและใต้เหงือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดฟัน และการรักษาโรคเหงือก

การขัดฟัน เป็นการขัดคราบหลังจากการขูดหินปูนออกแล้ว เพื่อทำให้ฟันมีความลื่นและทำให้คราบหินปูนหรือหินน้ำลายกลับมาเกาะติดได้ยากขึ้น ซึ่งคราบเหล่านั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคเหงือกตามมา นอกจากนั้นยังทำให้ฟันดูขาวขึ้นระดับหนึ่งด้วย 

การทำความสะอาดด้วยเครื่อง Airflow

การทำความสะอาดฟัน ด้วย Airflow

การใช้เครื่อง Airflow ในการทำความสะอาดฟันจะช่วยให้การขัดฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีความดันของน้ำ และอากาศในขั้นตอนเดียว และยังมีส่วนผสมของผงขัดที่มีความละเอียดมาก จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการขัดคราบที่ติดบนฟันดีมากกว่าวิธีปกติ ทำให้สามารถขจัดคราบติดแน่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคราบบุหรีหรือ ชา กาแฟ ซึ่งการทำความสะอาดแบบนี้จะแนะนำมากในกรณีที่ต้องการฟอกสีฟันร่วมด้วย เพื่อให้ได้สีฟันที่มีความใสของฟันมากขึ้นหลังการฟอกสีฟัน การทำความสะอาดด้วยเครื่อง Airflow นั้น สามารถทำการรักษาได้เร็ว ไม่เจ็บและได้ผลดีโดยปกติควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟัน และทำความสะอาดฟันทุก 6 เดือน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขูดหินปูนและการใช้เครื่อง Airflow 

  • โปรโมชั่นการขูดหินปูน 
  • โปรโมชั่นการฟอกสีฟันกับ Airflow 
  • โปรโมชั่นอื่นๆ 
  • ค่ารักษา