การจัดฟัน ด้วยเครื่องมือแบบโลหะ, การจัดฟัน แบบเซรามิกสีเหมือนฟัน และ การจัดฟันเร่งด่วนแบบ Damon และ การจัดฟันด้วยเครื่องมือ 3M Clarity SL

ฟันเรียงสวยเพื่อยิ้มสดใส

การจัดฟัน เป็นการรักษาในเรื่องของความผิดปกติในการเรียงต้วของฟันที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปร่างปาก และใบหน้า เช่น การมีฟันซ้อนเก, การสบฟันไม่ดี หรือแม้แต่การมีช่องห่างระหว่างฟัน การจัดฟันจึงเป็นทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังช่วยให้ฟันเรียงตัวดีชึ้น ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพของผู้เข้ารับการรักษาอีกด้วย ผลที่ได้หลังการจัดฟันรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ และความรุนแรงของปัญหาของการสบฟันที่พบ การจัดฟันมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่าน 

ประเภทของการจัดฟัน ทางคลินิกจึงได้มีการจัดเตรียมการจัดฟันไว้หลายชนิด ดังนี้ 

 

smilesignature

การจัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะ MBT metal Braces ต้วเหล็กจัดฟันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก และการเลือกสียางที่ติดบนเครื่องมือจัดฟันก็ยังช่วยนำเสนอบุคคลิกที่เป็นตัวตนของคุณ ทำให้คุณมีความสนุกกับการจัดฟันมากขึ้น การจัดฟันแบบนี้เป็นแบบมาตราฐาน ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเลือกการจัดฟันแบบนี้ ผู้มารับบริการจะเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 4-6 สัปดาห์เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน และการจัดฟันแบบนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

 

smilesignature

การจัดฟันด้วยเครื่องมือเซรามิก 3M Clarity Braces เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้น้อยมากในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะ  ของเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ แต่ทำจากวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน แต่มองเห็นได้น้อยกว่ามาก เหมาะสำหรับผู้ทีไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นอย่างเด่นชัดว่าจัดฟันอยู่ แต่ก็ยังสามารถเห็นได้บ้างเนื่องจากเครื่องมือยังติดอยู่ที่ด้านนอกของฟันอยู่ ระยะเวลาการพบทันตแพทย์เหมือนการจัดฟันแบบโลหะ 

 

smilesignature

การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon หรือ การจัดฟันแบบ 3M Clarity SL เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ( Self-ligation Braces ) ทำให้การเคลื่อนฟันทำได้เร็วขึ้น และยังเป็นระบบที่ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาลงประมาณ 30% จากเวลาที่ต้องใช้ในการจัดฟันแบบเหล็กปกติ ลดความเจ็บปวดในการรักษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันได้ง่ายกว่าแบบเหล็กทั่วไป ทันตแพทย์จึงใช้แรงในการเคลื่อนฟันน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงรู้สึกเจ็บปวดฟันหลังการปรับเครื่องมือน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กธรรมดา

 

smilesignature

การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบที่ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันบนฟันผู้มารับบริการ โดยผู้มารับบริการต้องใส่เครื่องมือที่เป็นแผ่นวัสดุใสๆบางๆคร่อมบนฟันทั้งหมดไว้ เป็นชิ้นงานที่ทำจากแลปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดฟันแบบนี้จะเป็นแบบถอดและใส่เองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจัดฟันอยู่ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร ดารา นักแสดง นักร้อง หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายการปี การจัดฟันแบบนี้มี ราคา ค่าใช้จ่าย ในการจัดฟันสูงกว่าแบบเหล็ก 2-3 เท่า ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการซ้อนเกของฟันของผู้มารับบริการ 

ผลที่ได้รับจากการจัดฟัน

การรักษาด้วยวิธีการจัดฟันมีผลดีด้านต่างๆดังนี้ 

 • การจัดฟันช่วยให้การสบฟันดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
 • การจัดฟันช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น ทำให้สุขภาพภายในช่องปากดีขึ้น ลดโอกาสการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ
 • ช่วยทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม จากฟันที่เรียงตัวดีขึ้น 
 • ช่วยให้มีรอยยิ้มที่ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน

การจัดฟันด้านนอก แบบใส Ceramic และการดัดฟันด้านใน(STb light lingual) ที่ Smile Signature

การจัดฟันด้านนอก แบบใส Ceramic หรือ การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน วัสดุที่ใช้ในการดัดฟันได้รับการพัฒนามากข­ึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการดัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้ว­ัสดุในการดัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยล­งด้วย

การจัดฟัน หรือ ดัดฟันด้านใน(STb light lingual) เป็นการติดเครื่องมือด้านหลังฟัน ช่วยให้ไม่สามารถเห็นเครื่องมือจากการพูดค­ุยหรือจากการยิ้มแย้มได้ การดัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องก­ารแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติแต่ไม่­ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่อ­งมือดัดฟันได้

 

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง นิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA 
 • Diplomate, American Board of Orthodontic 
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์หญิง ดร. ลัดดา วินารักษ์วงค์ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล 
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university 
 • อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ DDS., PhD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน University of Minnesota, USA 
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc. 
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต University of Minnesota, USA 
 • Diplomate, American Board of Orthodontic 
 • อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA 
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan 
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan 
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc. 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK 

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขวิสิทธ์ DDS .,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA