การบริการเกี่ยวกับแลป 

สวยงาม, รวดเร็ว, ควบคุมคุณภาพ
คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์มีแลปเฉพาะในการทำงานทางด้านทันตกรรมทุกประเภทไว้บริการ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว และควบคุมคุณภาพของงานในการตรวจสอบงานให้มีความสวยงามตามความต้องการ

 

ห้องแลปสำหรับงานลาวา 3M

ห้องแลปสำหรับงานลาวา 3M ห้องแลปที่ทำงานในระบบลาวาจะเป็นระบบที่มีความใกล้เคียงกับระบบ Cercon หรือ Zirconia ห้องแลปที่ทางคลินิกมีอยู่นั้นเป็นแลปที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยมีระบบซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับการออกแบบควบคุมอยู่

ระบบของลาวา 3M จะทำการควบคุมการทำครอบฟันเซรามิกจนเป็นชิ้นงานออกมา ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อรูปร่างฟันการทำเฉดสีฟันจนกระทั่งการเผาให้ได้รูปร่างที่สมบูรณ์และแข็งแรง จนมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มที่

 

ห้องแลปสำหรับงานระบบ Cercon

ห้องแลปสำหรับงานระบบ Cercon ห้องแลปที่ทำงานในระบบนี้จะเป็นระบบที่สร้างตัวฟันมาด้วยชิ้นพอร์ซเลนซึ่งมีความแข็งแรงมาก จะนิยมทำเป็นซี่ๆไปหรืออาจจะทำเป็นสะพานฟันก็ได้เช่นกัน แต่การทำด้วยระบบนี้หลังจากการขัดผิวพอร์ซเลนแล้วจะมีความคมน้อยกว่าการทำแบบที่มีโลหะผสม

 

ห้องแลปสำหรับงานวีเนียร์

ห้องแลปสำหรับงานวีเนียร์ ช่างเทคนิคที่ทำงานชนิดนี้จะมีความชำนาญในการไล่ระดับของเฉดสีฟันเพื่อผลิตชิ้นงานของพอร์ซเลนวีเนียร์ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด