การจัดฟันแบบ Invisalign

การ จัดฟัน แบบใส invisalign แท้ จาก USA

การจัดฟันแบบใส โดยเครื่องมือแบบถอดได้, ให้ความสะดวกสบาย, ไม่สามารถมองเห็นได้ 

การจัดฟันแบบ Invisalign

การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเครื่องมือ ผู้มารับบริการจะใส่เครื่องมือที่ทำจากแผ่นโพลิเมอร์ บางๆ ใสๆคร่อมลงบนฟันทั้งหมด เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากแลปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นห้องแลปที่ทันสมัยมาก จึงได้ชิ้นงานที่พอดีกับฟันของผู้มารับบริการอย่างดี ซึ่งการจัดฟันแบบนี้จะเป็นแบบถอดและใส่เองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจัดฟันอยู่ การจัดฟัน แบบใส invisalign แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ invisalign i7 ใช้ในกรณีผู้มีฟันซ้อนเกน้อย ใข้เครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น, invisalign Lite ใช้เครื่องมือ ตั้งแต่ 7-14 ชิ้น, invisalign Full ใช้ในกรณีมีฟันซ้อนเก หรือมีความผิดปกติของการสบฟันมาก ใช้เครื่องมือ ตั้งแต่ 15 ชิ้นเป็นต้นไป และ invisalign Teen ใช้ในกรณีผู้รับบริการเป็น วัยรุ่น มีปุ่มเตือนให้เปลื่ยนเครื่องมือเมื่อถึงเวลาเปลื่ยนใส่ชิ้นต่อไป ในกรณีนี้ใช้เครื่องมือ invisalign กี่ชิ้นก็ได้ 

การจัดฟันแบบ Invisalign

 

ผลที่ได้รับจากการ จัดฟันแบบใส Invisalign

 • มีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นเพราะไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือได้ 
 • ฟันเรียงตัวดีขึ้นและมีการบดเคี้ยวอาหารที่ดีขึ้น
 • ทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ เพราะไม่มีลวดและเครื่องมือติดฟันในช่องปาก
 • ง่ายต่อการถอดและใส่ ให้ความรู้สึกรำคาญน้อยกว่าการจัดฟันทั่วไป 
 • สามารถถอดออกเพื่อล้าง และทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฟันผุ และเหงือกอักเสบ

ตัวอย่างผลการรักษา การจัดฟันแบบใส invisalign โดยทันตแพทย์จัดฟัน ของ สไมล์ ซิกเนเจอร์ คลินิกทันตกรรม

Front View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Side View
smilesignature
ก่อนการรักษา
หลังการรักษา
Upper View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Lower View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Front View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Side View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Upper View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Lower View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Front View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Side View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Upper View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา
Lower View
smilesignature
ก่อนการรักษา
smilesignature
หลังการรักษา

ขั้นตอนการทำ จัดฟัน แบบใส invisalign

การจัดฟันวิธีนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือก ซึ่งมีวิธีการที่ทำ ดังนี้ 

 • การให้คำปรึกษาจัดฟันเบื้องต้น จะทำการประเมินตรวจฟันเบื้องต้น โดยการทำ Invisalign จะมีการพิมพ์ปากด้วยซิลิโคนเพื่อความชัดเจนของขอบฟันและตัวฟันรวมทั้งยังต้องถ่ายรูป เอ็กซเรย์ เพื่อเก็บข้อมูลส่งไปให้ทางแลป ที่สหรัฐอเมริกา ออกแบบและวางแผนการรักษาด้วยระบบคดมพิวเตอร์ แล้วส่งกลับมาให้ทันตแพทย์จัดฟัน invisalign ดู เสนอแนะและแก้ไขแผนการรักษาในบางกรณี 
 • ขั้นตอนยืนยันแผนการรักษา จัดฟันแบบใส invisalign, หลังจากส่งข้อมูลไป ทางบริษัท invisalign ทางบริษัท invisalign จะส่งแผนการรักษาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการจัดฟัน ในรูปแบบภาพ 3 มิติ ก่อนและหลังการรักษา เพื่อให้ทางผู้เข้ารับบริการตรวจสอบ และยืนยันก่อนที่จะมีการผลิตชิ้นงาน invisalign ออกมา
 • การรับและใส่งานจัดฟัน Invisalign ชิ้นงาน invisalign จะถูกส่งกลับมาหลังจากการยืนยันแผนการรักษาแล้ว ผู้รับการรักษาจะต้องใส่ชิ้นงานตลอดเวลา (ประมาณ 22 ชั่วโมง) ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร และแปรงฟัน ผู้รับบริการต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาในการ จัดฟันแบบใส invisalign ทุก 2-3 เดือน และทางทันตแพทย์จะให้ชิ้นงาน invisalign แก่ผู้มารับบริการจนเสร็จสิ้นการรักษา ในบางกรณีที่การรัษาไม่ซับซ้อน 

ทันตแพทย์จัดฟัน invisalign Certified Orthodontist ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ 

ทันตแพทย์จัดฟัน ยิ่งมณี เจิมธเนศ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านใน
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์จัดฟัน สุธาภา ศรีอรุโณทัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc.

ทันตแพทย์จัดฟัน วนัสนันท์ กาวดิลก

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์จัดฟัน  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทันตแพทย์จัดฟัน วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

จัดฟันแบบใส invisalign กับ น้องแพน ที่ สไมล์ ซิกเนจอร์ 

จัดฟัน แบบใส invisalign เป็นการจัดฟันที่นิยมในหมู่ดารา/นักแสดง/พิธีกร และอาชีพอื่นๆ การจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันเป็นเครื่องมือที่ผลิตจากแลปในประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดฟัน แบบใส invisalign แบ่งได้เป็น 4 ประเภท invisalign i7 , invisalign Lite, invisalign Full, invisalign Teen

จัดฟัน แบบใส กับ น้องอี๊ฟ MC/Pretty ที่ เซ็นทรัลเวสต์เกต

น้องอี๊ฟเคยผ่านการ จัดฟัน มาแล้ว แต่ฟันได้เกิดอาการเคลื่อนทำให้ไม่สวยเหมือนเดิม ซึ่งน้องอี๊ฟได้สนใจวิธีการ จัดฟัน แบบใหม่ ที่มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน 

สำหรับการรักษาง่ายมากๆ เวลาที่เราเข้ามาหาคุณหมอ แล้ว คุณหมอก็จะส่งพิมพ์ฟัน ไปที่อเมริกา แล้วหลังจากนั้นทาง อเมริกา ก็จะส่งแผนการรักษา กลับมาที่ประเทศไทย เพื่อให้คุณหมอ อธิบายวิธีแผนการรักษา พร้อมกับนัดรับเครื่องมือ ง่ายแป๊บเดียว และ ได้เครื่องมือที่ ปลอดภัยแน่นอน และ น้องอี๊ฟ ก็ได้มั่นใจ กับ สไมล์ซิกเนเจอร์ สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้นสอง ตรงข้าม กับ วัตสัน

จัดฟัน เซรามิก 3M กับ น้องนิว นักการตลาด

น้องนิวมีปัญหาฟันซ้อนเกมากๆ ได้หาข้อมูลในเว็บไซต์ และ ให้ความไว้วางใจที่ทำการจัดฟันเซรามิก 3M กับ สไมล์ซิกเนเจอร์ ซึ่งได้มาตรฐาน ISO9000 ขั้นตอน จัดฟัน ก็ไม่ยากเลยค่ะ

ขั้นตอนแรก คุณหมอ จะนัดมาเคลียร์ช่องปาก แล้วก็ พิมพ์ฟัน เอ็กซเรย์ฟัน หลังจากนั้นคุณหมอ ก็จะนัดอีกครั้ง เพื่อมาทำการติดเครื่องมือ จัดฟัน และ เราก็ต้องกลับมาพบคุณหมอ ทุกๆเดือนเพื่อ ทำการปรับเครื่องมือ ขอบคุณ สไมล์ซิกเนเจอร์ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม และ ความมั่นใจให้กับ น้องนิว

จัดฟันแบบใส invisalign ที่ สไมล์ ซิกเนจอร์ 

การจัดฟัน แบบล่าสุดไม่ ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น จัดฟันแบบใส invisalign, การจัดฟัน invisalign Lite ,invisalignTeen , invisalign Full. 

การจัดฟันแบบใส invisalign ชิ้นงานจะถูกส่งมาจากสหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องสแกนแบบ 3 มิติในการทำเครื่องมือออกมา โดยต้องเปลี่ยนชิ้นงานทุก 2-3 สัปดาห์ งานแต่ละชิ้นจะคำนวณตามการเคลื่อนของฟันมา­เรียบร้อยแล้ว โดยที่ชิ้นงานจะระบุการใช้เฉพาะบุคคล ไม่สามารถใช้สลับกันได้