การบริการ

Smile Signature at Siam Square เป็นศูนย์ทันตกรรมสมัยใหม่ ที่ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย การรักษาประกอบด้วย 

การรักษา

การรักษา

การรักษา

ทันตกรรมแบบทั่วไป การรักษาประกอบด้วย

 

การรักษา

ทันตกรรมเพื่อความงาม เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีรอยยิ้มสวยสดใสด้วยวิธีดังนี้

 

การรักษา

การปลูกรากฟันเทียม เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไทททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ การรักษาประกอบด้วย

 

การรักษา

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก

 

การรักษา

ทันตกรรมจัดฟัน เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งมีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

 

การรักษา

การรักษารากฟัน เป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน

 

การรักษา

การรักษาโรคเหงือกการรักษาโรคปริทันต์หรือที่เรียกว่าโรคเหงือก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก

 • การเกลารากฟัน
 • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
 • การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
 • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อปรับความยาวของฟัน

 

การรักษา

ศัลยกรรมช่องปาก เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา ก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • การปลูกรากฟันเทียม
 • การปลูกถ่ายกระดูก
 • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

 

การรักษา

ทันตกรรมเด็ก เป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ประกอบด้วย

 • การขัดฟันและขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การใช้เครื่องมือรักษาช่องว่างของฟัน
 • การควบคุมและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก

 

การรักษา

ทันตกรรมป้องกัน เป็นการดูแลรักษาฟันแท้ตามธรรมชาติให้สามารถมีอายุการใช้งานได้นาน ประกอบด้วย

 • การเคลือบหลุมร่องฟัน และ เคลือบฟลูออไรด์
 • การป้องกันฟันผุ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
 • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
 • การแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก

การตรวจฟัน และ การให้คำปรึกษาทางทันตสุขภาพ

การตรวจฟัน และ การให้คำปรึกษาทางทันตสุขภาพ

การดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วย เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ สไมล์ ซิกเนเจอร์ จัดแพคเกจการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก ด้วยการตรวจที่ทำ โดยทันตแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพในช่องปาดที่ดี และ มีรอยยิ้มที่สดใส เมื่อทำตรวจฟันที่ ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เพื่อให้เห็นความผิดปกติทั้งหมด ของกระดูกและฟันทุกซี่

เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีบริการในคลินิก 

เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีบริการในคลินิก 

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยรากเทียม, ความสวยงามหรือการรักษาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับภายในช่องปากดังนั้นการวินิจฉัยการรักษาจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ทางคลินิกจึงใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้การคำนวณด้วยระบบที่มาจาก Planmeca Promax ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพฟันได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะต้องการตรวจดูฟันผุ, รากฟัน, กระดูกเพื่อทำรากเทียม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อการจัดฟันอีกด้วย