ภาพการรักษา ที่ ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ กรุงเทพ

สวยงามด้วยรอยยิ้ม

ทันตกรรมการบูรณะฟันให้สวยงามนั้นสามารถทำให้เกิดความมั่นใจในรอยยิ้มขึ้นได้ ในบางครั้งสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

Review จากผู้รับบริการ

  • video
  • ความเห้นจากผู้รับบริการ

Thailand Dental Makeover Smile Gallery 

การทำการรักษาทั้งปาก
ฟันปลอมแบบถอดได้ ทั้งชิ้น ฟันบน
การทำครอบฟันและ สะพานฟัน พอร์ซเลน
การทำครอบฟันพอร์ซเลนทั้งปาก
การทำครอบฟันพอร์ซเลนทั้งปาก
การทำครอบฟันพอร์ซเลนทั้งปาก
การทำวีเนียร์ ฟันบน
การทำวีเนียร์ ทั้งปาก
การทำวีเนียร์ ทั้งปาก

Thailand Dental Implants Smile Gallery

การทำรากเทียมแบบ All-On-5 ฟันบนและล่าง
การทำรากเทียมแบบ All-On-4 ฟันล่าง
Missing Upper Teeth
Before
All-on-5 Implants with Overdentures
After
Poor Prognoses Lower Teeth
Before
All-on-4 Implants with Overdentures
After
Poor Prognoses on Upper Teeth
Before
All-on-5 Implants with Overdentures
After
No Teeth on Upper and Lower Jaw
Before
All-on-5 Implants with Overdentures
After
Poor Prognoses on Lower Jaw
Before
All-on-4 Implants with Overdentures
After

Thailand Invisalign Smile Gallery

Front View
Before
After
Side View
Before
After
Upper View
Before
After
Lower View
Before
After
Front View
Before
After
Side View
Before
After
Upper View
Before
After
Lower View
Before
After
Front View
Before
After
Side View
Before
After
Upper View
Before
After
Lower View
Before
After
Front View
Before
After
Side View
Before
After
Upper View
Before
After
Lower View
Before
After

Thai Female, 34 year old, Chief concern : crowding of upper and lower anterior teeth. 9 months of invisalign Lite treatment.