การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ

ฟันเรียงสวยเพื่อยิ้มสดใส

การจัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ ( STb Lingual braces) เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นด้านหลังของฟันจึงเป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก และจำเป็นต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟันที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการจัดฟันด้านในโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษและแผนการรักษาที่ซับซ้อนและมีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา การจัดฟันประเภทนี้มีประสิทธิภาพการรักษาสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติแต่ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นโดยทั่วไปประกอบด้วย วัสดุที่ติดบนผิวฟัน (โลหะ หรือ เซรามิก) และลวด ซึ่งการจัดฟันโดยทั่วไปจะทำการติดเครื่องมือบนผิวฟันด้านหน้า ขณะที่การจัดฟันด้านใน จะทำการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน การจัดฟันด้านในจะมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบทั่วไปเนื่องจากผิวฟันด้านหลังจะมีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดฟันด้านในจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของฟันซี่นั้นๆ

ทันตแพทย์จัดฟันที่ Smile Signature เป็นทันตแพทย์จัดฟันจบปริญญาโทด้านจัดฟันโดยตรงมีใบวุฒิบัตรรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมากด้วยประสบการณ์ในการจัดฟัน

คุณประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน

• การจัดฟันที่สังเกตุเห็นเครื่องมือจัดฟันได้ยาก เนื่องจากอยู่ด้านในของฟัน
• เป็นการจัดฟันที่สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย

ขั้นตอนการรักษาด้วยการจัดฟันด้านใน

• ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาการจัดฟันด้านใน
• การตรวจและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ
• การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
• การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์จัดฟัน
• ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันด้านใน
• การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์จัดฟัน
• การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟันด้านใน

• ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว
• ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้
• การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุ

จัดฟัน Smile Signature ทั้ง 7 สาขาดังนี้

1. ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
   โทรศัพท์ 02 693 6933, 02 693 7822

2. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์
   โทรศัพท์ 02 658 4500, 02 658 4774

3. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน
   โทรศัพท์ 02 930 1812-3, 02 930 114

4. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา
   โทรศัพท์ 02 943 5858, 02 943 2955

5. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
   โทรศัพท์ 02 943 5858, 02 943 2955

6. คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
   โทรศัพท์ 02 194 2733 - 34

7. คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาป่าตอง
   โทรศัพท์ 076 619 380

ทันตแพทย์จัดฟันที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญการจัดฟันด้านในโดยเฉพาะ

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,


• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

 

ทพญ. วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,


• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
• Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito? Appliance System, Australia.

 

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,


• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.