การทำความสะอาด และการทำปลอดเชื้อเตรื่องมือ Sterilization

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อ เครื่องมือทันตกรรม

ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง การฆ่าเชื้อให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการรักษา จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

เครื่องอบฆ่าเชื้อ Pre-post Vacumm Autoclave 

เครื่องอบฆ่าเชื้อ Pre-post Vacumm Autoclave 
เครื่องอบประเภทนี้จะใช้ไอน้ำเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งเป็นการช่วยยับยั้ง เชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส รวมทั้งเชื้อโรคประเภทอื่นๆอีกด้วย ทางคลินิกจึงเลือกใช้เครื่องอบความร้อนที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด ที่เทียบเท่ากับโรงพยาบาล ซึ่งเครื่องนี้มีระบบการควบคุมและประมวลผลในตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดเก็บเครื่องมือ ทำฟัน จัดฟัน และการทำปราศจากเชื้อ

การจัดเก็บเครื่องมือ ทำฟัน จัดฟัน และการทำปราศจากเชื้อ

เป็นเครื่องที่ทำการบรรจุและปิดผนึกซองใส่อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว และหลังจากที่อุปกรณ์ออกจากเครื่องอบแล้ว จะต้องเก็บไว้ในที่ที่ปิด และสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ และควบคุมอุณพภูมิตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ โดยทางคลินิกได้มีการบันทึก lot no. ทุกรอบการอบเพื่อให้มั่นใจว่า การทำปลอดเชื้อทุกรอบ ได้รับการตรวจสอบย้อยหลังได้

 

เครื่องล้างหัวกรอฟัน อัตโนมัติ 

เครื่องล้างหัวกรอฟัน อัตโนมัติ 

การใช้เครื่องดันอากาศในการขจัดคราบที่เกาะบริเวณเครื่องมือทันตกรรมจะใช้ความดันอากาศในเครื่องช่วยให้คราบต่างๆหลุดออกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนที่อยู่ภายในหัวกรอได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และยังเป็นเครื่องช่วยล้างคราบน้ำมันได้อัตโนมัติอีกด้วย

 

ระบบการดูดน้ำลาย และระบบป้องกันการย้อนกลับของเชื้อโรคในท่อ 

ระบบการดูดน้ำลาย และระบบป้องกันการย้อนกลับของเชื้อโรคในท่อ 

ระบบการดูดน้ำลายใช้ในการแยกส่วนที่เป็นของเหลวออกขณะที่ทำการรักษาเพื่อความ ปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษาที่จะสำลักได้ง่ายขณะที่ทำการรักษา ทางคลินิกสไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้นำเก้าอี้ที่มีคุณภาพสูงและผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเก้าอี้ทำฟันที่ทางคลินิกได้นำมาใช้นั้นจะคำนึงถึง ความเหมาะสมกับการรักษา ความสะ ดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้เข้าทำการรักษาทันตกรรมเป็นอย่างสูง

 

เครื่องมือรับรองการตรวจสอบทางเคมี และชีวภาพ​

เครื่องมือรับรองการตรวจสอบทางเคมี และชีวภาพ​

ทางคลินิกได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมการติดเชื้ออย่างมาก จึงมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องมือ ทางเคมี และทางชีวภาพ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการตรวจสอบการฆ่าเชื้อด้วยตัวทดสอบทางกายภาพเหมือน คลินิกอื่นๆแล้ว เพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับบริการ มากกว่ามาตราฐาน ทางคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้ใช้ Comply Steri Gage Chemical เป็นตัววัดประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วย