จัดฟัน ราคา , ค่ารักษาทางทันตกรรม

ราคา ค่ารักษาทันตกรรม มาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ยังมีการให้บริการให้ คำปรึกษาการรักษาทางทันตกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกด้วย

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ราคาพิเศษ (บาท)
ราคา (บาท)

ราคา ค่ารักษา ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
ฟรี
ฟรี
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
900
ราคา อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
800-1,000
1,000-1,200
ราคา อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป
ด้านละ
500
1,000
ราคา ค่าปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน
ซี่
2,000-3,000
3,000
ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100-200
100-200

ราคา โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
9,000-9,500
12,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกสีฟัน ด้วย Pola
ครั้งละ
 ราคาพิเศษ 5,000
10,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกฟันขาว ด้วย Pola พร้อมกับชุด ฟอกสีฟัน น้ำยา  Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่
ครั้งละ
 ราคาโปรโมชั่น 7,000
14,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกฟันขาว ทั้งปากทำในคลินิก (น้ำยา Opalescence Gel 3 หลอดและ Tray 1 คู่)
ครั้งละ
-
5,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกฟันขาว ทั้งปากทำในคลินิก (น้ำยา Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่) ครั้งละ *3,500 4,500

ราคา โปรโมชั่น ครอบฟัน

ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
*7,500
12,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2%
ซี่ละ
12,000
14,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50%
ซี่ละ
16,000
20,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟัน PFMโลหะผสมทอง 85%
ซี่ละ
18,000
22,000
ราคา ค่าครอบฟันเซรามิก Procera
ซี่ละ
-
18,000
ราคา ค่าครอบฟันเซรามิก E-max
ซี่ละ
16,000
20,000
ราคา ค่าครอบฟัน เซรามิก Cercon
ซี่ละ
17,000
25,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟันเซรามิก 3M LAVA
ซี่ละ
*14,800
25,000

ราคา ค่ารักษา เซรามิก วีเนียร์, โปรโมชั่น วีเนียร์ 

ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
-
5,000
ราคา ค่าวีเนียร์ Empress Esthetics (1-5 ซี่)
ซี่ละ
11,000
12,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การทำวีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
10,500
12,000
ราคา โปรโมชั่น การทำวีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
*10,500
14,000
ราคา โปรโมชั่น การทำวีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) ซี่ละ *9,900 14,000

ราคา ค่าใช้จ่าย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 

ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟัน
ซี่ละ
1,000
1,500
ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
-
3,000-7,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันหน้า)
ซี่ละ
7,000
9,000

ราคา รักษารากฟัน

ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
9,000
10,000
การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
10,000
12,000
การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
12,000
15,000

ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ 

 ราคา ค่าใช้จ่าย การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
-
4,000-5,000
 ราคา ค่าใช้จ่าย การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 ราคา ค่าใช้จ่าย การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
-
15,000
 ราคา ค่ารักษา การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
-
12,000-14,000
 ราคา ค่ารักษา การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500

รากฟันเทียม ราคา โปรโมชั่น ราคาถูก 

ราคา ค่าใช้จ่าย การทำรากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
80,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การทำรากเทียมแบบMini (6 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
120,000
ค่ารักษา รากเทียม Intralock
ซี่ละ
48,500
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
ค่ารักษา รากเทียม Straumann SLA
ซี่ละ
65,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
โปรโมชั่น ราคา รากเทียม Astra Tech
ซี่ละ
75,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
โปรโมชั่น ราคา ค่าใช้จ่าย รากเทียมแบบมีฟันทันที Straumann
ซี่ละ
75,000 โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
โปรโมชั่น ราคา ค่าใช้จ่าย การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
ดูโปรโมชั่น รากฟันเทียม
-

 ราคา จัดฟัน โปรโมชั่น, จัดฟัน ราคา 

ราคา ค่าใช้จ่าย จัดฟัน แบบโลหะ
ราย
50,000-65,000
ราคา ค่าใช้จ่าย จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
ราย
โปรแกรมผ่อนชำระ*
60,000-85000
ราคา ค่าใช้จ่าย จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000-90000
ราคา ค่าใช้จ่าย จัดฟันแบบใส invisalign i7
ราย
เริ่มต้น 49,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
120,000
ราคา ค่ารักษา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
150,000
ราคา ค่าใช้จ่าย จัดฟันแบบใส  invisalign Full
ราย
150,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
180,000
ราคา ค่าใช้จ่าย จัดฟันด้านใน
ราย
-
150,000-180,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ค่ารีเทนเนอร์ 
ชิ้น
-
3,000

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคา ค่ารักษารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,  ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม 

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม อย่างไรก็ตามทางคลินิกทันตกรรมของเราจะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบทันที ถ้ามีการเปลื่ยนแปลงราคา ค่าใช้จ่าย ทางทันตกรรม

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ถ้าราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีปกติ ทันตแพทย์จะแจ้งผู้มารับบริการทราบก่อนเริ่มทำการักษาใดๆ 

ราคาสิทธิประโยชน์นี้ จะมีจนถึง 31 มีนาคม 2559

 

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยตรงที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเครดิต 
2. ชำระเงิน ออนไลน์โดยชำระผ่านบัตรเครดิต