โปรโมชั่น ราคา ค่ารักษาทันตกรรม

โปรแกรมพิเศษของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ และ แพ็คเกจที่น่าสนใจ

คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอโปรแกรมที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปาก มานำเสนอ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง 

โปรแกรมค่ารักษาพิเศษ ของ ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

โปรแกรมพิเศษ
โปรโมชั่น
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 การตรวจฟันและให้คำปรึกษา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
-
-

แพ็คเกจที่น่าสนใจ

การฟอกสีฟันด้วย Zoom
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 ฟอกฟันขาว Zoom
9,500
12,000
21%
2,500
 ฟอกฟันขาว Zoom สำหรับ 2 ท่าน
18,000
(9,000 ต่อคน
)
24,000
25%
6,000

 

การฟอกสีฟันด้วย Pola
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 ฟอกสีฟันขาว Pola
5,000
10,000
50%
5,000

 

  

 

การฟอกสีฟัน ที่บ้าน
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน
3,500
4,500
22%
1,000

 


 
การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 เคลือบฟัน วีเนียร์ 1 to 5 ซี่ IPS Empress Esthetics
11,000
12,000
17%
1,000
 เคลือบฟัน วีเนียร์  มากกว่า 6 ซี่ IPS Empress Esthetics
10,500
12,000
25%
1,500
  เคลือบฟัน วีเนียร์ 1 to 5 ซี่ IPS eMax
10,500
14,000
25%
3,500
 เคลือบฟัน วีเนียร์  มากกว่า 6 ซี่ IPS eMax
9,900
14,000
29%
4,100

 

  

  

 

การทำครอบฟัน
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 ครอบฟัน ด้วยระบบ 3M Lava
14,800
25,000
40%
10,200
 ครอบฟัน PFM
7,500
10,000
25%
2,500

 

  

 

การทำรากฟันเทียม
ราคารวม
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
เงินไทย
ใส่รากเทียม
ใส่ครอบบนรากเทียม
 รากฟันเทียม Intralock
48,500 (ราคาปกติ 75,000)
30,000
18,500
 รากฟันเทียม Straumann SLA
65,000 (ราคาปกติ 90,000)
45,000
20,000
 รากฟันเทียม AstraTech
75,000 (ราคาปกติ 90,000)
45,000
30,000

 

  

 

การจัดฟันแบบ Invisalign
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 การจัดฟันแบบใส  Invisalign
150,000
180,000
16%
30,000
 การจัดฟันแบบใส  Invisalign Lite
120,000
150,000
20%
30,000
 การจัดฟันแบบใส  Invisalign i7
เริ่มต้น 49,000
120,000
59%
  71,000

 

  

 

การจัดฟัน
ราคา(บาท)
ราคาปกติ
% ประหยัด
ประหยัด(บาท)
 การจัดฟันแบบโลหะ Metal  ผ่อนชำระ ครั้งละ 2,000 บาท
45,000 - 48,000
65,000
30%
20,000
 การจัดฟันแบบ Damon  รับส่วนลด 10,000 บาท
60,000 - 80,000
70,000 - 90,000
14%
10,000

 

 

ค่ารักษาจะคำนวณเป็นเงินไทย ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่ารักษาที่มีช่วงราคาระบุจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษาแล้วแต่กรณี ซึ่งราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับการรักษาในกรณีปกติ

รายการสิทธิประโยชน์บางอย่าง อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับ ทันตแพทย์เฉพาะทางบางท่าน ซึ่งทางคลินิกจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา

สามารถผ่อนชำระค่ารักษาทางทันตกรรมนาน 3 เดือนกับทางธนาคารกสิกรไทย* เมื่อมียอดบิลชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกไทยทุกประเภท 
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ผ่อนชำระค่ารักษา 0% เป็นเวลา 4 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปสำหรับการรักษาทุกประเภท

ราคาสิทธิประโยชน์นี้ จะมีจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกัน

  • ค่ารักษาทางทันตกรรม 
  • โปรโมชั่น การตรวจสุขภาพช่องปาก 
  • โปรโมชั้น การฟอกสีฟัน ด้วย Zoom 
  • แพ็คเกจการทำ ครอบฟัน ด้วยวัสดุของบริษัท 3M 
  • แพ็คเกจการการทำ วีเนียร์ ด้วย IPS Empress 
  • แพ็คเกจการทำ รากฟันเทียม 
  • แพ็คเกจการทำการ จัดฟันแบบใส ด้วย Invisalign