ครอบฟัน เซรามิก

การทำ ครอบฟัน ด้วย Porcelain

เปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้น่ามอง

smilesignature

การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งาน

ประเภทของการครอบฟัน

การครอบฟันอาจจะทำจากวัสดุพอร์ซเลน, โลหะผสม หรืออาจจะทำจาก 2 ชนิดผสมกันก็ได้ ซึ่งการใช้วัสดุทั้ง 2 แบบในฟันซี่เดียวกัน จะเป็นการใช้พอร์ซเลนคลุมบริเวณด้านนอกของโลหะผสม เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมกัน ซึ่งยังแยกออกได้เป็นหลายชนิด ดังนี้

 

smilesignature
 • การครอบฟันโลหะผสมด้วยพอร์ซเลน หรือเซรามิกทั้งชิ้น
 • การครอบฟันโลหะผสมทอง 2%ด้วย Porcelain
 • การครอบฟันโลหะผสมทอง 50%ด้วยพอร์ซเลน 
 • การครอบฟันโลหะผสมทอง 85%ด้วยพอร์ซเลน 

ส่วนการครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้นจะมีสีฟันที่สวยกว่าเนื่องจากจะเป็นวิธีการครอบฟันที่ไม่มีโลหะผสมอยู่เลย ซึ่งแยกออกเป็นระบบการทำครอบฟันได้ ดังนี้

smilesignature
 • การทำครอบฟันเซรามิกแบบ 3M Lava 
 • การทำครอบฟันเซรามิกแบบ Cercon, Procera
 • การทำครอบฟันเซรามิกแบบ IPS Empress & E-max 

ผลที่ได้รับจากการครอบฟัน

 • ครอบฟัน จะช่วยแก้ไขฟันที่แตก หัก หรือฟันที่ผิดปกติ 
 • ครอบฟัน จะทำการคลุมฟันที่ผิดปกติ 
 • ครอบฟัน จะช่วยให้ฟันที่รักษารากฟันไปมีความแข็งแรงขึ้น 
 • ครอบฟัน บนรากเทียมช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น 
 • ครอบฟัน สามารถทำเชื่อมติดกันเป็นสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่หายไป และช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ป้องกันฟันล้ม

ขั้นตอนการรักษาด้วยการครอบฟันด้วย Porcelain 

 • ก่อนการรักษาจะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษาและเลือกชนิดของครอบฟันที่เหมาะสม กับผู้ป่วยแต่ละท่าน
 • การเตรียมฟัน  จะทำการกรอฟันบางส่วนออกจากนั้นก็จะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลป แล้วทำครอบฟันชั่วคราว ให้ใส่ระหว่างรองานจากแลปทันตกรรม 
 • การใส่ฟัน  รับงานกลับมาจากแลป แล้วทำการยึดติดที่ฟันด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่ใช้ยึดฟันด้วยทันตแพทย์ 
 • การดูแลรักษา  หลังจากการใส่ฟันแล้วควรดูแลรักษาความสะอาด แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธีตามคำแนะนำจากทันตแพทย์ และมารับการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

Transforming Smiles

Upper & Lower Crowns
smilesignature
Before
smilesignature
After
Full Mouth Crowns
smilesignature
Before
smilesignature
After

Restoring Smiles

Full Mouth Crowns
smilesignature
Before
smilesignature
After

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมความงาม

 • ทันตกรรมความงาม
 • ทันตกรรมความงาม ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมความงาม เคลือบผิวฟัน เซรามิก