การอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน ปลอดภัย ดูเป็นธรรมชาติ

การอุดฟันจะทำหลังจากที่รื้อเชื้อแบคทีเรียออกจากฟันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการอุดฟันนี้มี 2 ประเภท 

  • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม 
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

คลินิกทันตกรรมสมายล์ ซิกเนเจอร์

การอุดฟันแบบสีเหมือนฟัน

เป็นคลินิกที่เน้นในเรื่องการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามและมีความแข็งแรงเท่าเทียมกับวัสดุแบบอมัลกัม ซึ่งการอุดฟันที่เกิดขึ้นนั้นจะช่วยให้การขบเคี้ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ทันตแพทย์ของเรานั้นจะใช้เทคนิคร่วมกับเครื่งมือที่เรามีในการรื้อวัสดุอุดฟันที่เป็นอมัลกัม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ และยังใช้ผ้าที่ใช้ใส่ในการป้องกันเศษวัสดุต่างๆร่วงลงคอนอกจากนั้นก็ใช้เครื่องดูดน้ำลายที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยรวมทั้งมีการใช้ไอน้ำพ่นขจัดผงตะกั่วอีกด้วย ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์ การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง